Vilkår

Byens Transport fremsender omkring den 20. i hver måned,
en samlet faktura til alle vores faste kunder. Her kan man se
alle de kørsler, der er kørt den sidste måneds tid.

Ønskes fakturaen udstedt oftere, kan dette selvfølgelig også lade sig gøre.

Fakturaen udspecificeres præcis som kunden ønsker det.

Fakturaen fremsendes som udgangspunkt digitalt, men hvis man ønsker det,
kan den også sendes via brevpost.

Der er naturligvis ingen faktureringsgebyrer.

Betalingsbetingelser: 8 dage netto
Fakturabeløbet indsættes på vores bankkonto.
Skriv venligst vores fakturanr. ved indbetaling.

Ved overskridelse af betalingsfristen tillægges et rykkergebyr på kr. 100,- pr. gang.